Bokslut Rållia Byggnads AB

Bokslut

Resultaträkning (TKR) 2015-12
Omsättning 9 464
Rörelseresultat, EBIT 231
Resultat efter finansnetto 231
Årets resultat 253

Balansräkning (TKR)
Tillgångar
2015-12
Anläggningstillgångar 1 645
Omsättningstillgångar 4 619
Tillgångar 6 264

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR

Eget kapital 2 523
Obeskattade reserver 1 089
Avsättningar (TKR) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 652
Skulder och eget kapital 6 264
Löner och utdelning (TKR) 2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 2 030
Sociala kostnader 826
Utdelning till aktieägare 300

Nyckeltal 2015-12
Antal anställda 7
Omsättning per anställd (TKR) 1 352
Personalkostnader per anställd (TKR) 408
Vinstmarginal 2,44%
Soliditet 52,80%
Kassalikviditet 172,44%

Årsredovisningar

Ladda ner gratis årsredovisning

Årsredovisning-2015-12.pdf