Bokslut Rållia Fastighetsbolag AB

Bokslut

* Avvikande räkenskapslängd
Resultaträkning (TKR) 2016-04*
Omsättning 4 051
Rörelseresultat, EBIT 1 619
Resultat efter finansnetto 614
Årets resultat 778

Balansräkning (TKR)
Tillgångar
2016-04*
Anläggningstillgångar 31 924
Omsättningstillgångar 4 869
Tillgångar 36 793

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR

Eget kapital 14 132
Obeskattade reserver 4 379
Avsättningar (TKR) 0
Långfristiga skulder 16 534
Kortfristiga skulder 1 747
Skulder och eget kapital 36 793
Löner och utdelning (TKR) 2016-04*
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 622
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 160
Utdelning till aktieägare 84

Nyckeltal 2016-04*
Antal anställda 2
Omsättning per anställd (TKR) 2 026
Personalkostnader per anställd (TKR) 391
Vinstmarginal 39,97%
Soliditet 46,98%
Kassalikviditet 278,71%

Årsredovisningar

Ladda ner gratis årsredovisning

Årsredovisning-2016-04.pdf